IMG_8845

Marina Pallatium nowe miejsce, nowe możliwości,
nowe idee